PPF Logo pro klavírní festival

PPF Logo pro klavírní festival

Pro Davida Kalhouse, vynikajícího pianistu a bratra mojí kamarádky Ireny Kalhousové, jsem navrhnul nové logo pro klavírní festival, který každoročně pořádá v Praze. A protože není vyloučené, že do budoucna bude pořádat i festival pro strunné nástroje, vytvořil jsem loga rovnou dvě.

Motivem obou log je fiktivní panorama Prahy jako stověžaté metropole.

Logo pro klavírní festival pracuje s motivem klávesnice klavíru, kdy se černé klávesy rozhází do tvaru věží. Některé černé klávesy zůstávají na svém místě pro lepší pochopení motivu.

Logo pro festival strunných nástrojů zobrazuje panorama města pomocí motivu jednotlivých strun, které se liší i tloušťkou, a tím odkazují na princip reálných strun u hudebních nástrojů.

 

Date

1. srpen 2018

Tags

Grafika

Search