ZSV Rekonstrukce zimního stadionu

ZSV Rekonstrukce zimního stadionu

Spolupráce: Filip Marek, Lukáš Tauchman, Kateřina Veselá

Rekonstrukce zimního stadionu ve Vyškově byla skvělým zadáním, ale město se nakonec vydalo jinou cestou. V průběhu roku 2015 oslovilo město Vyškov způsobem paralelního zadání několik architektů nebo projektantů s cílem získání studie na rekonstrukci nebo novostavbu zimního stadionu. Když jsme se se stavbou seznámili, byla rekonstrukce jasnou volbou. Město se však nakonec rozhodlo pro novostavbu, a tedy pro návrh jiného ateliéru, a po realizaci novostavby lze konstatovat, že to nebylo dobré rozhodnutí. Novostavba totiž ani zdaleka nedosahuje prostorových kvalit stavby původní.

Hlavní přidanou hodnotu stavby jsme spatřovali v její jednoduché, ale silné výtvarné formě (výrazná dvouosá symetrická kompozice s převýšenou střechou ve tvaru obráceného jehlanu) a především v unikátní ocelové příhradové konstrukci střechy, jejímž autorem byl slavný český konstruktér František Lederer, mj. autor zastřešení Pavilonu Z na brněnském výstavišti. Negativem byly ostatní konstrukce a opláštění, které byly již v havarijním stavu, a také nízký přístavek na jedné kratší straně budovy, který narušoval celkovou kompozici objektu.

Navrhli jsme ponechat hlavní nosnou kostru objektu včetně základů, do stávajícího skeletu vložit nové provozy a nakonec objekt opláštit novou fasádou a střechou. Vkládané nové provozy jsou dvojího typu – nevytápěné (tribuna) a vytápěné (šatny, posilovna, kanceláře, restaurace apod.). Nové vytápěné prostory jsme navrhli z jednoduše montovatelných sendvičových panelů pro úsporu času výstavby, aby nebyla stavbou omezena hokejová sezóna.

Vzhledem k tomu, že zadaný program objektu nezaplnil veškeré prostory, které původní konstrukce poskytovala, počítal návrh se zastavěním těchto prostor v budoucnu - tuto variantu jsme nazvali variantou “PLNÝ DŮM”. Stadion měl v létě sloužit i jako zázemí pro ostatní sportovce v celém areálu, proto se jako budoucí využití nabízela např. ubytovna pro sportovce integrovaná přímo do stadionu. Návrh počítal i s úpravou bezprostředního okolí stadionu a s oddělenými vstupy pro veřejnost a pro hráče.

Pohledová vnější část fasády je tvořena lamelami - materiálem může být dřevo (materiálové propojení s blízkým parkem) nebo beton. Vzhledem k tomu, že lamelami nejsou přetažena pouze okna hlavních prostor (vstupní foyer, restaurace), uchovává si fasáda celistvý výraz a není rozbitá pásy oken jako v původním stavu. Koruna stadionu měla být opláštěna plechovým obkladem, který měl z dálky připomínat strukturu ledu nebo efekt ledové plochy.

 

Původní stav stadionu zvenku a zevnitř

Skica interiéru restaurace

Date

1. duben 2015

Tags

Architektura

Search