UMP Návrh fasády

UMP Návrh fasády

Celkem vzácný příklad ve výsledku ne zcela úspěšného pokusu o kontextuální panelový dům. Sice se snaží fungovat v rámci městského bloku a neznásilňuje jej jako některé panelové domy na Žižkově, ale díky požadavku na dodržení nízkých nákladů na výstavbu a použití standardního arsenálu tehdy dostupných prefabrikátů vyvstala s realizací tradičního polozapuštěného suterénu nutnost umístit před dům ještě schodiště vyrovnávající na obou stranách domu rozdíl půl patra, čímž došlo k odsunutí domu od uliční čáry a vytvoření prostoru předzahrádky. Dům si také neumí poradit s kontejnery, které postávají mezi zaparkovanými auty.

Holešovice jsou příkladem ne zcela klasické, přesto stále dobře čitelné blokové struktury zástavby. Tato skutečnost se stala odrazovým můstkem našeho návrhu. Dům měřítkově  zabírá místo dvou běžných činžovních domů tvořících značnou část Holešovic. Koneckonců jedná se také o dva samostatné vchody. Spolu s jejich vzájemně odlišnou podlažností tyto aspekty nahrávají myšlence rozdělit dům na dva, resp. zdůraznit, že se jedná o dva domy, které byly postaveny společně.

Jednoduchá barevnost čerpá ze spektra přirozeného pro okolí, oba domy pak spojuje tmavě šedá barva soklu a zámečnických výrobků. Exaktní ortogonální rastr okenních otvorů změkčujeme hrubou omítkou, která vnáší do fasády živost díky své vysoké plasticitě.

Za další vhodný zásah přispívající k celkové kultivaci domu považujeme úpravu stávajících předzahrádek a nejbližšího okolí vstupů do domu. Navrhujeme cihelnou podnož, která se inspiruje u nedalekých funkcionalistických domů v Osadní ulici. Podnož domy posadí na zem a bude v sobě kromě vstupů do domu integrovat chybějící místo na kontejnery a upravené předzahrádky.

Návrh nakonec nebyl realizován, protože firma specializující se na rekonstrukce panelových domů, která naše řešení poptala, chtěla nakonec vyjít vstříc barevnému i výtvarnému vkusu obyvatel domu, a proto spolupráce dále nepokračovala.

 

Date

1. červenec 2014

Tags

Architektura

Search