PLO Plovárna pro Prahu

PLO Plovárna pro Prahu

Spoluautor: Andrea Jašková, Ondřej Lipenský

V září 2011 jsme navrhli plovoucí plovárnu pro Prahu. Chtěli jsme se zapojit do rostoucí diskuze o využití Vltavy projektem s reálným základem, který by naznačil jednu z možných cest využití řeky.

Řeka skýtá obrovský potenciál coby součást městského veřejného prostoru. Je místem, kam mají obyvatelé přirozenou potřebu chodit, ať už na náplavky, na ostrovy nebo na šlapadla. Dlouhodobým cílem by měla být postupná kultivace a zpřístupnění břehů, a hledání vhodných funkcí, které by doplnily vnitřní město. Plovoucí objekty nezatěžují nábřeží novou zástavbou a doplňují urbanistickou strukturu s ohledem na stávající vazby.

Praze chybí platforma, která v srdci města umožňuje nerušené koupání. Podobná koupaliště jsou například v Berlíně, ve Vídni, v Paříži i v New Yorku. V Praze měla tradici od počátku 19. století až do konce 70.let století 20. Vinou úpadku veřejných prostor za normalizace i vzrůstajícího znečištění říčních vod se obyvatelé od řeky odvrátili a přestali ji vnímat jako nedílnou součást svého života.

Konceptem naší plovárny se stal OSTROV uprostřed řeky. Plovoucí ostrov. Jsou to právě ostrovy, které Pražanům po staletí slouží jako místo konání společenských aktivit a pořádání kulturních akcí. Plovárna by měla sloužit hlavně Pražanům a navrátit život přímo na vltavskou hladinu.

Plocha kruhového bazénu bude v zimě využitelná jako kluziště – díky tomu se na Vltavu vrátí další dlouho opomíjená tradice. Kluziště nevznikne přímo na vodní hladině, ale na vybedněné ploše, která umožní vytvoření slabé ledové vrstvy dostačující pro bruslení. Aby byl objekt plovárny využitelný během celého roku, navrhujeme jako další funkce tržiště nebo platformu pro pořádání koncertů a jiných kulturních akcí. Plovárna by se měla stát místem, kam budou lidé chodit za různým účelem ve všech ročních období.

V roce 2012 byl projekt publikován řadou tuzemských i zahraničních médií. Zároveň jsme vstoupili do jednání o realizaci plovárny s několika investory včetně hlavního města Prahy. Žádné z těchto jednání však nakonec nevedlo k přípravě skutečného projektu.

 

Date

1. prosinec 2011

Tags

Architektura

Search