DUK Rekonstrukce prostor domu

DUK Rekonstrukce prostor domu

Spoluautor: Vít Podráský

V roce 2015 jsme se s Vítkem Podráským dostali k rekonstrukci společných prostor činžovního domu z počátku minulého století na Letné. Kromě typických prvků čekajících na renovaci se v domě nacházela i řada novodobých necitlivých zásahů.

Nejprve jsme označili všechny podstatné historické prvky a navrhli způsob jejich opravy. Jednalo se o dlažbu, vstupní dveře, štukovou výzdobu vstupní haly, secesní výmalby kleneb, výplně a madla zábradlí, podestové římsy, dveře do bytů, dveře s vitrážemi na mezipodestách nebo o historické umývátko.

Stejně tak jsme provedli pasport všech nepůvodních prvků a u nich navrhli odstranění nebo jejich náhradu. V tomto případě šlo především o rozvodné skříně a jejich přizdívky, vedení kabelů v plastových lištách po zdi, nepůvodní dveře do bytů, panelákové poštovní schránky a nepůvodní linkrustu.

Celý prostor jsme navrhli vyčistit od nepůvodních prvků a prosvětlit jednotnou bílou výmalbou, protože realizace nového výtahu ve dvoře sebrala schodišti většinu přirozeného světla. Škoda, že jsme u realizace nemohli být až do konce, protože investor v podobě místního SVJ se rozhodl neobjednat autorský dozor a celou akci dotáhnul ve vlastní režii.

 

Date

1. září 2015

Tags

Architektura

Search