COM Comenius vizuální styl

COM Comenius vizuální styl

Na podzim roku 2012 jsem byl Domem zahraničních služeb pověřen navrhnout jednotný vizuální styl pro několik částí programu Comenius, který je mezinárodní platformou pro výměnu zkušeností v oblasti školního vzdělávání. Cílem programu je rozvíjení spolupráce napříč Evropou.

Koncept grafiky vychází z mezinárodního propojení na několika úrovních školních stupňů. Barevné puntíky symbolizují rozmanitost programu a jejich různá velikost pak odkazuje k zapojení malých i velkých školáků, či dokonce jejich učitelů.

Práce zahrnovala návrh pozvánky na konferenci, hlavičkového papíru, výroční brožury nebo loga pro kontaktní seminář.

 

Date

1. prosinec 2012

Tags

Grafika

Search